3. Beech (Buk lesní)

leafs-800892_1920

Beech neboli Buk lesní je esence, kterou charakterizuje (ne)tolerance. Pokud potřebujeme esenci buku, jsme velmi kritičtí ke svému okolí, nic nám není dost dobré a stále si na něco stěžujeme. Máme nasazenou vysokou laťku, jak by věci měly vypadat, a jakoukoli odchylku od tohoto našeho ideálu vnímáme velmi kriticky. Někde uvnitř nás je zakořeněná nespokojenost se sebou samým a schováno spoustu nedořešených věcí, což se snažíme zakrýt právě bědováním nad neschopností druhých. Říká se, že buk může posloužit i jako podpora při boji s alergiemi, protože co jiného je alergie než právě nesnášenlivost?

Užitím buku v sobě probudíme toleranci a empatii a naučíme se přijímat své okolí takové, jaké skutečně je.